Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności dla portalu www.praktykazdrowia.pl
Administratorem portalu jest Marcin Kanafek prowadzący działalność gospodarczą w Katowicach
przy ul. Rolnej 18. Polityka Prywatności obejmuje dwie części:

  • Część I „Pliki Cookies” – dotyczy wszystkich użytkowników korzystających z portalu
    Praktykazdrowia.pl,
  •  Część II „Dane Osobowe” – dotyczy tylko tych użytkowników, których dane osobowe są
    przetwarzane przez Administratora portalu.

Część I „Pliki Cookies”
1. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (urządzeniu, na którym znajduje
się przeglądarka internetowa) i przeznaczone są do korzystania z portalu
www.praktykazdrowia.pl. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Wyjaśniam, że na portalu www.praktykazdrowia.pl zbierane są wyłącznie informacje zawarte
w plikach Cookies, natomiast nie są zbierane żadne inne dane o Tobie znajdujące się na
Twoim urządzeniu. Ponadto informuję, że na moim portalu nie są stosowane tzw. tracking
cookies, czyli pliki umożliwiające szpiegowanie użytkowników.
3. Korzystając z mojego portalu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Plików Cookies do celów
opisanych w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, że ustawienia Plików Cookies możesz zmienić
w każdej chwili za pomocą ustawień Twojej przeglądarki.
4. Na portalu www.praktykazdrowia.pl stosowane są Pliki Cookies wydajnościowe, czyli służące
do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszego portalu, by lepiej działała, oraz Pliki
Cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język,
rozmiar czcionki). Pliki Cookies wykorzystuję więc do poniższych celów:
a) dostosowania zawartości portalu www.praktykazdrowia.pl do ustawień użytkownika
dotyczących korzystania ze stron internetowych. Umożliwia to rozpoznać Twoje
urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich
indywidualnych potrzeb,
b) zapewnienie większego bezpieczeństwa korzystania z portalu,
c) tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z mojego portalu (wtyczka Google Analytics).
5. W ramach portalu stosowane są dwa rodzaje Plików Cookies:
a) session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich

usunięcia przez użytkownika.

6. Wyjaśniam, że przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza
przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Pamiętaj, że w
każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te
mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę Plików
Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
7. Możesz także we własnym zakresie wyczyścić pamięć podręczną Twojej przeglądarki, dzięki
czemu usuniesz wszystkie Pliki Cookies.
8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w
ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Część II „Dane Osobowe”

9. Informuję, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), jestem Twoim administratorem
danych osobowych, a moje dane identyfikacyjne to Marcin Kanafek prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Marcin Kanafek w Katowicach przy ul. Rolnej 18, e-mail:
marcin@praktykazdrowia.pl
10. Twoje dane osobowe pozyskiwane podczas lub w związku z korzystaniem ze strony
www.praktykazdrowia.pl mogę przetwarzać do poniższych celów:
a) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową. Przetwarzanie
odbywa się wówczas na podstawie Twojej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO,
b) w celu zawarcia lub realizacji umowy, jeżeli za pośrednictwem danych kontaktowych
umieszczonych na portalu umówisz się na wizytę – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, a następnie – w trakcie świadczenia usług medycznych – również w celu
wypełnienia przeze mnie obowiązków prawnych związanych z dokumentacją
medyczną – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

11. Po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, jeżeli nie dojdzie do umówienia terminu
wizyty lub świadczenia usług medycznych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po okresie
6 miesięcy lub w chwili cofnięcia udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych
osobowych do celu zawarcia i realizacji umowy, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po
okresie 6 lat od wykonania umowy, a Twoje dane osobowe stanowiące część dokumentacji
medycznej zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane
osobowe nie będą profilowane ani poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu przez
Administratora.
12. Pamiętaj, że w dowolnym momencie bez podania przyczyny możesz cofnąć swoją zgodę.
Wystarczy, że napiszesz do mnie na adres mailowy: marcin@praktykazdrowia.pl o treści:
„Cofam udzieloną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do rozpatrywania

zapytań drogą mailową”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy przed jej cofnięciem.
13. Twoje dane osobowe Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:
a) firmom informatycznym w zakresie niezbędnym do obsługi moich systemów
informatycznych,
a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych, mogą być
udostępnione również:
b) obsługującej mnie firmie księgowej w zakresie niezbędnym do celów rachunkowych,
c) podmiotom uprawniony zgodnie z przepisami prawa,
d) podmiotom i osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw
pacjenta.

14. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych
osobowych do innego administratora danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych
praw wystarczy, że napiszesz do mnie na adres mailowy: marcin@praktykazdrowia.pl. Masz
również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

NOWA WERSJA